MicrosoftTeams-image (14).png

Finansal Raporlar

1 Ocak – 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Faaliyet Raporları

1 Ocak– 30 Eylül 2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Diğer Raporlar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu - I

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu – II