top of page
GEN Halka Arz Talep Toplama Tarihleri

Halka Arz

HESAP AÇ: https://hesap.oyakyatirim.com.tr/giris

 

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile halka arz edilecektir.

 

Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Temmuz

Halka Arz Fiyatı: 10,75 TL

 

Halka arz taleplerinizi OYAK Yatirim Sanal Şubemiz (https://sube.oyakyatirim.com.tr) ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. OYAK Yatirim Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için https://www.oyakyatirim.com.tr/sifre-al linkine tıklayın.

 

OYAK Yatirim Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=1Vs-40ddn0w

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=qNYFBsprOe4

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=PtmWv9rt-qo

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para göndermek için gerekli bilgilere www.oyakyatirim.com.tr/duyurular/1320/oyak-yatirim-hesabina-para-transfer-islemi linkinden ulaşabilirsiniz.

Şirket
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker
GENIL
Aracılık Yöntemi
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
250.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
300.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü
50.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü
12.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü
6.250.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Miktarı ve Türü
Toplam 62.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Halka Arz Miktarı ve Türü
Toplam 68.750.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü
671.875.000 TL (Ek Satış Dahil 739.062.500 TL)
Halka Açıklık Oranı
%20,83 (Ek Satış Dahil %22,92)
Halka Arz Fiyatı
10,75 TL
Halka Arz Tarihleri
28-30 Temmuz 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
Yıldız Pazar
Tahsisatlar
21.250.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%34)
Tahsisatlar
625.000 TL Şirket Çalışanları (%1)
Tahsisatlar
21.875.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
Tahsisatlar
18.750.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Taahhütler
Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen, Semra Gülmüş, Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca; maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağı, devretmeyeceği, rehnetmeyeceği veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağı, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler
Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler
Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı
Fiyat istikrarı, ek satış kullanılması halinde uygulanacak olup payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 67.187.500 TL)

SPK Onaylı İzahname

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

EK 1 - Şirket Esas Sözleşmesi

EK 2 - Yönetim Kurulu İç Yönergesi

EK 3A - 31.12.2018-31.12.2019-31.12.2020 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

EK 3B - 31.03.2021 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları

EK 4B - Bağımsız Denetim Kuruluşu  Sorumluluk Beyanı 31.03.2021

EK 5 - Bağımsız Hukukçu Raporu

EK 6 - Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı

EK 7A - Ankara İli Çankaya İlçesi 28300 Ada 3 Parsel Arsa Ev Değerleme Raporu

EK 7B - İstanbul İli Ataşehir İlçesi 1046 Ada 198 Parsel Değerleme Raporu

EK 7C - İzmir İli Bayraklı İlçesi 8045 Ada 1 Parsel Değerleme Raporu

EK 7D - Ankara İli Çankaya İlçesi 13800 Ada 29 Parsel Değerleme Raporu

EK 7E - Ankara İli Sincan İlçesi 100508 Ada 28 Parsel Değerleme Raporu

EK 7F - Ankara İli Çankaya İlçesi 6441 Ada 15 Parsel Değerleme Raporu

EK 7G - Ankara İli Kahramankazan İlçesi Tarla Vasıflı Taşınmazlar Değerleme Raporu

EK 8 - Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı

EK 9 - Makine ve Teçhizat Değerleme Raporu

EK 10 - Makine ve Teçhizat Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı

EK 11 - Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Fon Kullanım Raporu

“Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 12.07.2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in (www.genilac.com.tr) ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.oyakyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”

bottom of page